Kontakt oss
Ny fisker
Rapporter fangst
Se fangstrapporter
Logg inn

Rapporter 2014

Publisert: 03.02.2015

1. Årsrapport fra Uni

2. Rapport fra el.fiske

3. Rapport fra Øynå kvittell


Rapport_Øynå kvittell.pdf

ElfiskeRapport 2014.pdf
 

Årsrapport fra UNI Miljø¸ Årdalselva 2014.pdf
 
   

Les mer

Oppsummering laksesesongen 2014 - Norske Lakseelver

Publisert: 23.10.2014

Norske lakseelver har laget en fin oppsummering fra Norges lakseelver for sessongen 2014.

 

Den kan du lese her:                                    


Oppsummering laksesesongen 2014 

 

 


Les mer

Rapport om fisket i Årdalselva 2014

Publisert: 17.09.2014

Avlivet fangst - antall laks

Gjenutsatt fangst - antall laks

Under 3 kg

3-7 kg

Over 7 kg

Under 3 kg

3-7 kg

Over 7 kg

88

208

90

51

80

24

 

 

 

 

 

 

Sjøørret = 32 stk / snittvekt 1,15 kg

Rapport fra fisket i Årdalselva 2014

Etter en vannvittig "tørr" sesong endte vi opp med 2554 kg rapportert fisk.

- Totalt antall kilo 2554 kg inkl C&R og fettfinneklipte.
- Totalt antall 541 stk
- Som gir en snittvekt på 4,72 kg
- Som ble fanget på 215 stk sluk , 211 stk flue og 115 stk mark

- Totalt antall C&R kilo 637 kg ( 25,5 % C&R av totalen )
- Totalt antall 155 stk 
- Som gir en snittvekt på C&R på 4,01 kg

- Fangstene fordeler seg som følger
- 114 stk storlaks fra 7 kg og oppover
- 288 stk mellomlaks fra 3-7 kg
- 139 stk smålaks 0-3 kg

- Fettfinneklippet fisk - 9 stk med snittvekt på 5,08 ( Hvor er hodene ? ) 

Etter en spesiell sesong så må vi si oss middels fornøyd selv om både total fangst og snittvekt er gått ned. Elva ble stengt 12 dager i juli pga ekstrem liten vannstand. Mye fisk var i fjorden men gikk ikke opp. Det kom noen småflommer i august men det virket ikke som om fisken "gikk på ". Fisket ble utvidet med 14 men de store fangstene uteble. det er nok flere enn styret som lurer på hvorfor ! 16. sept ble det observert 6 stk laks i sone 1 og dette er uvanlig. Kan virke som om det er noe fisk som står igjen i sjøen. ( Det er blant annet rapportert fra Hålandselva og Daleelva i Hordaland at fisken har gått unormalt sent opp dette året , så vi får håpe på det. )  En C&R prosent på 25% er etter styrets vurdering et bra bidrag til å opprettholde gytebestandsmålet i elva. Så får vi se på gytebestandtellingen i november hvor stort prosentvis uttak vi har av oppvandrende fisk.  Hvis vi ikke skal overstige et uttak på 40% , som er målsettingen til styret , så må det da være over 600 fisk i elva under gytefisktellingen.

Tilbakevandring/fangst av fettfinneklippet etter slepet i 2010/12 er ikke imponerende og vi må sikre oss at fiskere faktisk registrerer dette og eventuelt leverer hodene til styret . Desinfiseringen ( 230 stk betalte ) tyder på at ikke alle fiskere har forstått alvoret i å desinfisere utstyret. Her må vi "forsterke" oppsynet.

Ellers er styret meget misfornøyd med FM / Fiskeforvalter og SNO vedrørende det omfattende dorgefiske i sjøen innefor fredningssonen på 400 meter på hver side av fjorden. Leder av ÅE har ved flere anledninger vært i kontakt med FM og SNO for å få dem til å være med å begrense dorgefiske i fredningssonen , uten at noe som helst har skjedd. ( Norske Lakseelver kan kanskje bidra til å få en fornuftig løsning på dette ). ÅE har ingen myndighet i nevnte fredningssone , noe vi selvfølgelig kunne tenke oss , og har således ingen mulighet eller økonomi til å utøve oppsyn i fjorden !!

Ellers starter kultiveringsarbeidet nå i september med åpning av sidebekker , stamfiske , rognplanting , høstfiske for HI , utvidet overvåkingsprosjekt i samarbeid med FHL i sjøfasen samt forhåpentlig slep av smolt til våren.

 

Årdal Elveeigarlag

Per Bringedal


Les mer

Presentasjon NVE

Publisert: 27.05.2014


Presentasjon NVE 080414.pdf

Les mer

UNI - Presentasjon

Publisert: 27.05.2014

Presentasjon fra UNI
 


Presentasjon UNI 080414.pdf

Les mer

Medlemsnytt Norske Lakseelver

Publisert: 19.05.2014


14.pdf

Les mer

Laksen kom snikende i Mai

Publisert: 11.05.2014

Laksen er gått på elva, de første mellomlaksene er observert og videoen nedenfor viser en stim av mellomlaks , blank nygått laks 9 mai i Årdalselva.


Les mer