Kontakt oss
Ny fisker
Rapporter fangst
Se fangstrapporter
Logg inn

Fiskeregler 2018

Publisert: 08.05.2017

Fiskeregler 2018

 

 1. Fisket starter 20.mai – 31.august med fredning mandager.
 2. Det er spesielt for i år 2018 åpnet for fiske 21.mai.
 3. Døgnkvote på 2stk laks pr døgn
 4. Fisket skal opphøre ved fangst av 1stk laks.
 5. Minstemål 35 cm.
 6. Utsettingsplikt av all hunnlaks i august.
 7. Det er ikke tillat med spinner inklusiv devonspinnere eller kunstig mark i vassdraget. Det er bare tillatt med 1 stk treblekrok på wobblere.
 8. Sjøauren er totalfredet i vassdraget.
 9. Elva er lokalt forvaltet og pliktig organisert og det kan komme endringer i fiskeregler gjennom sesongen. Spesielt gjelder dette for midtsesongevalueringen i begynnelsen av juli. Følg med på vår hjemmeside, på vår FB og på jungeltelegrafen for endringer.
 10. Start alltid fiske ovenfor fiskere som allerede er i hølen!! Respekter gjeldende sone/grenser og dyrka mark. Bruk stiene og ta med rester av sen, engangsgriller og annet søppel.
 11. Ved fangst av fettfinneklipt fisk skal hode skjæres av og leveres til ÅE v / Per Bringedal 93017371. Dette pga forskningsprosjekt. Døgnkvoten belastes ikke dersom laksen er fettfinneklippet. Se eget oppslag på infotavler.
 12. Alle skal før de starter fisket desinfisere fiskeutstyret sitt. Dette ordnes på den lokale bensinstasjonen jfr eget oppslag på infotavler.
 13. Sportsfiske er ikke matauke og det oppfordres til måtehold samt C&R. Det vil også i 2018 være C&R premiering.

Det er fiskerens plikt å til en hver tid holde seg oppdatert på gjeldende fiskeregler og brudd på disse reglene vil føre til bortvisning. Spørsmål vedr disse regler eller andre ting kan rettes til ÅE (Per Bringedal 93017371 ) eller Eirik Norland 92072203


Fiskeregler 2018.doc

Les mer

Desinfisering av utstyr 2018

Publisert: 08.05.2017

Det er fra og med sesongen 2013 innført krav om desinfisering av fiskeutstyr som skal brukes i elva. Dette gjelder alle som skal fiske i elva. Dette gjelder også i 2018

Desinfeksjon er tilgjengelig fra klokken 09.00 den 19.05. på GEA trafikkstasjon i Årdal.

GEA har åpent til kl 22.00 denne dagen ( 19.05.2018 )

Se oppslag for gjennomføring av desinfeksjon på GEA og på hjemmeside.

Normalåpningstid 08.00-20.00 ( søn 12.00-20.00 )

Ved behov for desinfeksjon utover normalåpningstider kan GEA kontaktes v / Merete ( 92291931 kun i åpningstiden ) for nærmere avtale om desinfeksjon.

GEA har gode priser på habbiser , cocca cola og faktisk litt fiskeutstyr. Støtt lokale bedrifter og løp og kjøp

 

Prisen blir 100 Kroner og en får da utlevert et desinfiseringsbevis som skal fremvises ved kontroll.

NB:

 1. Man betaler kun ved første gangs desinfisering - de resterende gangene er gratis
 2. Man skal desinfisere hver gang man skifter "elv"

 

Bakgrunnen er at ÅE frykter smitte av ”Gyro” , som ville vært katastrofalt fors alle oss som benytter elva.


Desinfisering.doc

 

 

Styret.

 

Les mer

Fisketrygdavgift 2017

Publisert: 13.05.2016

Husk Fisketrygdsavgift

Fisketrygdsavgiften kan kjøpes HER.

Kvittering

Alle kjøpere mottar kvittering på betalt fiskeravgift via e-post. Betaler du som registrert bruker får du i tillegg din kvittering tilgjengelig for utskrift under linken "Min Fiskeravgift" på "Min side". Er du ikke-registrert bruker og har slettet din e-post med kvittering, kan du henvende deg til Inatur for å få ny. Kontaktinfo: firmapost@inatur.no Tlf: 74213090

 

Kvittering sammen med gyldig legitimasjon må forevises ved kjøp av fiskekort og på forlangende av oppsynspersonell.

Stopp spredningen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris!

Vær oppmerksom på at alle fiskere selv er ansvarlige for å desinfisere fiskeutstyr når det er praktisert fiske i andre vassdrag.


Les mer

Merket laks i Årdalselva 2017

Publisert: 12.04.2016

Hjelp oss med registrering av fettfinneklippet laks

Laksesmolt av Årdal stamme som settes ut, blir alltid merket ved avklipping av fettfinnen. Fettfinnen er den lille finnen som sitter bakerst på ryggen til laksen, ovenfor sporden. Når fettfinneklippet laks fanges i Årdalselven, må dette alltid registreres i fangstrapporten. Husk derfor å sjekke fettfinnen.

Fettfinneklippt Årdalssmolt fikk i 2010 også satt inn et lite , usynlig metallmerke i snuten. Smolten inngår i et forskningsprosjekt som skal undersøke overlevelse av Årdalslaks i sjøen. I 2016 vil det derfor kunne komme tilbake laks til Årdalselven som er fettfinneklippt og samtidig har metallmerke i snuten. Den som fanger fettfinneklippet laks/svidde i Årdalselven i 2016, må derfor ta vare på hodet og fryse det ned saman med skjellprøven.

Kontaktpersoner for spørsmål, og for innlevering av fangstrapport og evt. laksehoder:

 • Grunneiere:
 • LFI - Uni Miljø: Gunnar Bekke Lehmann (tlf. 906 19 807 / e-post: gunnar.lehmann@uni.no)

 

Fangst av fettfinneklippet laks kommer i tillegg til den fastsatte døgnkvoten på 1 laks pr. fisker. Dette betyr at kvoten ikke belastes dersom fisken er fettfinneklippet. Fiskeren kan dermed beholde alle fettfinneklippete laks, men må altså til gjengjeld levere inn hodet.

GJELDER ALL FETTFINNEKLIPPT FISK I 2016

Vi ønsker å få inn minimum følgende informasjon:

 

 • Dato og elv/sone
 • Lengde og vekt
 • Skjellprøve i skjellkonvolutt
 • Hode (nedfrosset, i plastpose saman med skjellkonvolutten der øvrig informasjon er notert)

 

Fettfinneklippet laks – bare en rest av fettfinnen er synlig.


Fettfinneklippet 2017.doc

 


Les mer

3 gyldne huskeregler

Publisert: 01.05.2016

Vi Minner om:

Før fisket starter er det 3 ting du skal ha i orden

 

1. Fisketrygdavgift

2. Desinfiseringsbevis (Kjøpes på Gea som før, tilgjengelig fra 19.05)

3.Fiskekort / Elektronisk eller papir

 

Dersom kontroll & ett av disse kravene ikke imøtekommes, vil fiskeren bli bedt om å forlate elven.

 

Skitt fiske!


Les mer